Obavijest o promjeni domene

Dosadašnja domena @dab.hr mijenja se u @haod.hr

Uslijed promjene naziva Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka u Hrvatska agencija za osiguranje depozita obavještavamo vas o promjeni domene e-mail adrese.

Dosadašnja domena @dab.hr mijenja se u @haod.hr

Primjer: dab@dab.hr mijenja se u haod@haod.hr