Potpisan Memorandum o razumijevanju i bilateralnoj suradnji između hrvatskog i tajvanskog sustava osiguranja depozita

Potpisan Memorandum o razumijevanju i bilateralnoj suradnji između hrvatskog i tajvanskog sustava osiguranja depozita

Dugogodišnja suradnja kroz Međunarodno udruženje osiguravatelja depozita (IADI) i želja za daljnjim unaprjeđivanjem sustava osiguranja depozita rezultirala je potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju i bilateralnoj suradnji, kojeg su  20. ožujka 2024. godine potpisale Annie Cheng, predsjednica Central Deposit Insurance Corporation Taiwan R.O.C i Marija Hrebac, direktorica Hrvatske agencije za osiguranje depozita.

Realizaciji potpisivanja ovog memoranduma  doprinijeli su Sherri H.Y. Chuang, generalna direktorica Ureda za bankarstvo, Komisija za financijski nadzor Tajvana R.O.C., William Su, predsjednik Central Deposit Insurance Corporation Taiwan R.O.C., Yvonne Fan, izvršna potpredsjednica Central Deposit Insurance Corporation Taiwan R.O.C., kao i Jim J.C. Hsieh, zamjenik glavnog direktora Odjela financijske inspekcije Središnje banke Republike Kine (Tajvan) kao i ostali kolege iz CDIC-a, čime su stvoreni kvalitetni temelji razmjene znanja i iskustava u narednom periodu.