DAB and HPB signed a Share Sale Agreement

Zagreb, 4. srpnja 2018. - Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka i Hrvatska poštanska banka potpisale su u srijedu, 4. srpnja 2018. godine u Ministarstvu financija Ugovor o prodaji dionica Jadranske banke d.d. Šibenik kojim HPB postaje jedini vlasnik Jadranske banke d.d. Šibenik.