Deposit insurance is a system enabling citizens, entrepreneurs and non-profit organisations to quickly and effortlessly return their deposits held at credit institution in the event of its bankruptcy, so they would not have to participate in a long-term bankruptcy proceedings.

All deposits held by individuals, legal entities, non-profit institutions and  deposits of local municipality and county units with budget up to HRK 3,750,000.00 in credit institutions registered in the Republic of Croatia are insured.

The deposit a depositor held in a credit institution at a moment when the institution became unable to pay it out is insured, the deposit insurance limit being 100,000 euro paid in kuna as per mean exchange rate of Croatian National Bank for the respective currency on the day when the Croatian National Bank ascertained the inaccessibility of the deposit.

Pursuant to legislation, the full amount of deposits is insured up to a limit of EUR 100,000 per depositor per bank

In accordance with Law on Deposit Insurance System, all credit institutions registered in the Republic of Croatia are obligated to become members of deposit insurance system. This means all deposits in all credit institutions registered in the Republic of Croatia are insured, and their list can be found here.

In accordance with Law on Deposit Insurance System, as soon as Croatian National Bank declares deposits in a credit institution inaccessible, the Agency is obligated to provide for the start of the deposit payout within 15 working days.

Depoziti koji predstavljaju privremeni visoki saldo zaštićeni su u dodatnom iznosu do 30.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, odnosno do uključivo ukupne razine do 130.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke, tri mjeseca nakon knjiženja iznosa ili tri mjeseca od trenutka kada takvi depoziti postanu pravno prenosivi, a odnose se na depozite:

1. od prodaje nekretnine u kojoj je deponent imao prebivalište ili boravište

2. od transakcija vezanih uz događaje sklapanja braka, razvoda, umirovljenja, otpuštanja, invaliditeta, bolesti ili smrti ili

3. utemeljene na plaćanju naknade iz osiguranja ili odštete za žrtve kaznenih djela ili žrtve pravosudnih pogrešaka.