Aktivan partner kreditnih institucija

Ako se neka kreditna institucija nađ­e u poteškoćama, možemo aktivno sudjelovati u procesu oporavka. Više o tome kako Agencija doprinosi očuvanju stabilnosti financijskog sustava i koje su mjere rješavanja problematičnih kreditnih institucija.

Pročitaj više

Čuvar depozita građana i trgovačkih društava

Agencija je specijalizirana financijska institucija, čija je osnovna funkcija zaštita deponenata od gubitka depozita u slučaju propasti kreditne institucije. Više o tome što je osigurani slučaj, tko je osiguran i do kojeg iznosa.

Pročitaj više

28 godine sigurnosti

Osnovna funkcija Agencije i izvorni cilj uspostave sustava osiguranja depozita je zaštita fizičkih osoba, trgovačkih društava, neprofitnih institucija i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čiji je proračun za prethodnu godinu iznosio najviše 3.750.000,00 kuna od gubitka depozita u kreditnoj instituciji u kojoj je nastupio osigurani sluča

Pročitaj više

Aktualno

31.12.2016.
60,2%
31.12.2017.
60,2%
31.12.2018.
59%
31.12.2019.
59%
31.12.2020.
58%
31.12.2021.
61,4%

Udio osiguranih depozita u ukupnim depozitima

Udio osiguranih depozita u ukupnim depozitima iz godine u godinu raste. Od ukupno 401,2 milijardi kuna (53,2 mlrd.eura) depozita u svim kreditnim institucijama na dan 31. prosinca 2021. godine, njih 231,2 milijardi kuna (30,7 mlrd.eura) je osigurano.  Čak 205,3 milijardi kuna (27,2 mlrd.eura) osiguranih depozita odnosi se na fizičke osobe, 23,7 milijardi kuna (3,1 mlrd.eura) na trgovačka društva, 2,2 milijardi kuna (0,3 mlrd.eura) na neprofitne organizacije te 26,0 milijuna kuna (3,4 mil.eura) na državne jedinice (tijela jedinica lokalne i regionalne samouprave).