Aktivan partner kreditnih institucija

Ako se neka kreditna institucija nađ­e u poteškoćama, možemo aktivno sudjelovati u procesu oporavka. Više o tome kako Agencija doprinosi očuvanju stabilnosti financijskog sustava i koje su mjere rješavanja problematičnih kreditnih institucija.

Pročitaj više

Čuvar depozita građana i trgovačkih društava

Agencija je specijalizirana financijska institucija, čija je osnovna funkcija zaštita deponenata od gubitka depozita u slučaju propasti kreditne institucije. Više o tome što je osigurani slučaj, tko je osiguran i do kojeg iznosa.

Pročitaj više

28 godine sigurnosti

Osnovna funkcija Agencije i izvorni cilj uspostave sustava osiguranja depozita je zaštita fizičkih osoba, trgovačkih društava, neprofitnih institucija i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čiji je proračun za prethodnu godinu iznosio najviše 500.000,00 eura od gubitka depozita u kreditnoj instituciji u kojoj je nastupio osigurani sluča

Pročitaj više

Aktualno

31.12.2018.
59%
31.12.2019.
59%
31.12.2020.
58%
31.12.2021.
57,6%
31.12.2022.
56%
31.12.2023.
57%

Udio osiguranih depozita u ukupnim depozitima

Udio osiguranih depozita u ukupnim depozitima iz godine u godinu raste. Od ukupno 63,2 mlrd.eura depozita u svim kreditnim institucijama na dan 31. prosinca 2023. godine, njih 36,0 mlrd.eura je osigurano. Čak 31,8 mlrd.eura osiguranih depozita odnosi se na fizičke osobe, 3,9 mlrd.eura na trgovačka društva, 0,3 mlrd.eura na neprofitne organizacije i na državne jedinice (tijela jedinica lokalne i regionalne samouprave).