O sanaciji

S ciljem rješavanja značajnih problema koje generiraju problematične institucije, pristupilo se uspostavi sustava koji će nadležnim tijelima država članica omogućiti korištenje instrumenata kojima se brzom intervencijom u instituciji koja propada ili će vjerojatno propasti, osigurava nastavak ključnih funkcija institucije te se istovremeno ograničava utjecaj propasti institucije na gospodarski i financijski sustav države u kojoj je sjedište institucije ali drugih država članica

Ciljevi sanacije jesu

  1. osiguravanje kontinuiteta ključnih funkcija,
  2. izbjegavanje većeg štetnog učinka na financijsku stabilnost, posebno sprječavanjem širenja štetnih učinaka na financijski sustav, uključujući i njihovo širenje na tržišnu infrastrukturu te održavanje tržišne discipline,
  3. zaštita javnih sredstava tako da se na najmanju moguću mjeru svede oslanjanje na izvanrednu javnu financijsku potporu,
  4. zaštita deponenata koji imaju osigurane depozite i ulagatelja zaštićenih sustavom zaštite ulagatelja i
  5. zaštita sredstava i imovine klijenata