Sustav Osiguranja Depozita (SOD) omogućuje zaštitu deponenata od gubitka njihovih depozita u slučaju propasti kreditne institucije.

Članice SOD-a su sve kreditne institucije koje su od Hrvatske narodne banke (HNB) dobile odobrenje za rad i podružnice tih kreditnih institucija u drugoj državi članici.

Sustavom Osiguranja Depozita upravlja Hrvatska agencija za osiguranje depozita, kao tijelo koje ima ovlasti i provodi postupke propisane Zakonom o sustavu osiguranja depozita.

Sustav se aktivira u trenutku nastupa osiguranog slučaja kreditne institucije, a financira se iz Fonda osiguranja depozita.


Funkcije SOD-a:

  • isplata deponenata u slučaju nastupa osiguranog slučaja kreditne institucije
  • financiranje sanacije institucija radi očuvanja trajnog pristupa depozitima
  • upotreba raspoloživih financijskih sredstava za alternativne mjere radi sprječavanja propasti kreditne institucije.

Sustav osiguranja depozita obuhvaća sljedeće deponente:

  • fizičke osobe
  • trgovačka društava
  • neprofitne institucije
  • jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čiji je proračun za prethodnu godinu iznosio najviše 500.000,00 eura.