Planovi nabave

U skladu s člankom 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22), člankom 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17, 144/20 i 30/23) Plan nabave za 2024. godinu Hrvatske agencije za osiguranje depozita dostupan je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na adresi: https://eojn.hr/, odabirom rubrike Planovi nabave. 

U skladu s člankom 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), člankom 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17 i 144/20) Plan nabave za 2023. godinu Hrvatske agencije za osiguranje depozita dostupan je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/, odabirom rubrike Planovi nabave. 

U skladu s člankom 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), člankom 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17 i 144/20) Plan nabave za 2022. godinu Hrvatske agencije za osiguranje depozita dostupan je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/, odabirom rubrike Planovi nabave.