Lista prisilnih likvidatora

Listu likvidatora čini popis osoba čijim zahtjevima za uključenje na listu likvidatora je udovoljila Hrvatska agencija za osiguranje depozita sukladno Pravilniku o utvrđivanju liste likvidatora (NN 75/21).  Zadaća likvidatora je upravljanje imovinom kreditne institucije nad kojom je pokrentu postupak prisilne likvidacije, unovčavanje navedene imovine i namirenje vjerovnika kreditne institucije.

Lista likvidatora objavljuje se na ovim stranicama kao i na e-Oglasnoj ploči sudova.

Popis likvidatora

Perica Mitrović , dipl.iur
Prisilni likvidator
+385 91 4033 335

OIB: 29538074286  
Malinska, Samoborska 22

Ljiljana Nogolica dipl.iur
Prisilni likvidator
+385 98 711 022
01/4886-500

OIB: 99383332811
Zagreb, Ilica 73