Hrvatska agencija za osiguranje depozita osnovana je temeljem Zakona o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (NN 44/94, 79/98, 19/99, 35/00 i 60/04) donesenog dana 24. svibnja 1994. godine i upisana je u sudski registar dana 10. srpnja 1995. godine. Agencija je osnovana kao samostalna pravna osoba, a njezin osnivač je Republika Hrvatska.

Osnovna funkcija Agencije je zaštita deponenata od gubitka depozita u slučaju propasti kreditne institucije.

Agencija štiti deponente u svim kreditnim institucijama koje su od Hrvatske narodne banke (HNB) dobile odobrenje za rad i podružnice tih kreditnih institucija u drugoj državi članici prema odredbama Zakona o sustavu osiguranja depozita (NN 146/20, 119/22).

Sukladno odredbama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (Narodne novine broj 146/20, 21/22, 27/24) Hrvatska agencija za osiguranje depozita upravlja Sanacijskim fondom.

Sukladno odredbama Zakona o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija (NN 146/20, 27/24) Hrvatska agencija za osiguranje depozita je nadzorno likvidacijsko tijelo, odnosno tijelo postupka prisilne likvidacije koje nadzire rad likvidatora. 

Naša je misija čuvati povjerenje u financijski sustav, zaštititi građane i gospodarstvo te pružiti podršku kreditnim institucijama u osiguranju stabilnog i dugoročnog poslovanja.