Sanacijska tijela

Sanacija se provodi nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, a provode je sanacijska tijela. Sukladno odredbama ZOSI-a , u Republici Hrvatskoj sanacijska tijela imaju podijeljene ovlasti na slijedeći način:

  1. Hrvatska narodna banka kao sanacijsko tijelo za kreditnu instituciju i grupu kreditnih institucija
  2. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga kao sanacijsko tijelo za investicijsko društvo, grupu investicijskih društava i financijsku instituciju za koje je nadležna.

Sanacijska tijela su dužna sukladno svojim nadležnostima usko surađivati u pripremi, planiranju i primjeni odluka koje se donose u skladu sa Zakonom.

Hrvatska agencija za osiguranje depozita (HAOD) upravlja Sanacijskim fondom.

Nadležno ministarstvo za izvršavanje poslova u okviru Zakona je Ministarstvo financija.