Javna nabava

Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Hrvatska agencija za osiguranje depozita kao Naručitelj je u sukobu interesa sa slijedećim gospodarskim subjektima:

  1. Plava ovca j.d.o.o., Deželićeva 63, Zagreb
  2. PBZ Card d.o.o., Radnička 44, Zagreb
  3. Odvjetnički ured, odvjetnica Dr. sc. Laura Valković, Trg hrvatskih velikana 4, Zagreb
  4. Odvjetnički ured, odvjetnik Dr. sc. Ljubomir Valković, Trg hrvatskih velikana 4, Zagreb
  5. Capital Property d.o.o., Pergošićeva 2, Zagreb  

U skladu s člankom 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22), člankom 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17, 144/20 i 30/23) Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma Hrvatske agencije za osiguranje depozita dostupan je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na adresi: https://eojn.hr/, odabirom rubrike Registri ugovora.