Kada HNB donese rješenje o nedostupnosti depozita ili kada nadležni sud donese rješenje o otvaranju postupka prisilne likvidacije nad kreditnom institucijom, aktivira se sustav osiguranja depozita i Agencija preuzima obvezu isplate obeštećenja deponentima.

Postupak isplate

 1. Našli ste se pred zatvorenim vratima poslovnice banke ili stambene štedionice?
 2. Sve što trebate jest pratiti medije, posjetiti našu web stranicu ili nazvati nas na broj telefona 01 4813 222 kako biste na vrijeme bili informirani o tijeku postupka isplate.
 3. Sukladno Zakonu o sustavu osiguranju depozita, kada nastupi osigurani slučaj u kreditnoj instituciji, Agencija je obvezna unutar 7 radnih dana osigurati početak isplate depozita. Za to vrijeme Agencija će pripremiti potrebna sredstva, od kreditne institucije pribaviti točne iznose obeštećenja svakog deponenta i potom obavijestiti deponente:
  • o nastupu osiguranog slučaj,
  • da su ukupna potrebna sredstva na raspolaganju u isplatnoj banci,
  • o datumu početka isplate,
  • o kreditnim institucijama u čijim poslovnicama se može podići obeštećenje,
  • koje dokumente treba predočiti kako bi ostvarili to pravo - izvorni dokumenti o depozitu (kartica računa, štedna knjižica ili ugovor) i važeća identifikacijska isprava (osobna iskaznica ili putovnica) i
  • o načinu podnošenja prigovora u slučaju kada deponent nije suglasan s obračunom
 4. Sukladno uputama iz obavijesti trebate doći u poslovnicu kreditne institucije koja provodi isplatu obeštećenja, gdje preuzimate Obračun obeštećenja. To je automatski generirani dokument na kojemu je naveden točan iznos obeštećenja po deponentu, a na temelju svih podataka prikupljenih od kreditne institucije, čiju točnost trebate provjeriti te ako ste suglasni s obračunom isti potpisati
 5. Obeštećenje se isplaćuje bezgotovinski, a fizičkim osobama može biti isplaćeno i u gotovini
 6. Ako niste suglasni s podacima navedenima u Obračunu obeštećenja, možete podnijeti prigovor. Dovoljno je ispuniti obrazac za prigovor i isti dostaviti Agenciji zajedno sa svojim podacima, objašnjenjem i popratnom dokumentacijom. Stručne službe Agencije će u roku od sedam radnih dana od dana zaprimanja prigovora ispitati podneseni prigovor i donijeti rješenje.
 7. Deponenti imaju rok od 3 godine, računajući od datuma objave o  nastupu osiguranog slučaja u Narodnim novinama, realizirati svoje pravo na obeštećenje
 8. Ako je iznos depozita veći od osiguranog iznosa, odnosno veći od 100.000,00 eura, preostali iznos potražujete od kreditne institucije kroz stečajni  postupak.