Članice SOD-a su sve kreditne institucije koje su od Hrvatske narodne banke (HNB) dobile odobrenje za rad i podružnice tih kreditnih institucija u drugoj državi članici.

Sukladno Zakonu o sustavu osiguranja depozita svaka kreditna institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je od Hrvatske narodne banke dobila odobrenje za rad i podružnice te kreditne institucije u drugoj državi članici obvezna je uključiti se u sustav osiguranja depozita u Republici Hrvatskoj.

Popis kreditnih institucija - članica Sustava Osiguranja Depozita:

 1. ADDIKO BANK d.d., Zagreb
 2. AGRAM BANKA d.d.,Zagreb
 3. BANKA KOVANICA d.d., Varaždin
 4. CROATIA BANKA d.d., Zagreb
 5. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Rijeka
 6. HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d., Zagreb
 7. IMEX BANKA d.d., Split
 8. ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d., Umag
 9. J&T BANKA d.d., Varaždin
 10. KARLOVAČKA BANKA d.d., Karlovac
 11. KENTBANK d.d., Zagreb
 12. OTP BANKA d.d., Split
 13. PARTNER BANKA d.d., Zagreb
 14. PODRAVSKA BANKA d.d., Koprivnica
 15. PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., Zagreb
 16. RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d., Zagreb
 17. SAMOBORSKA BANKA d.d., Samobor
 18. SBERBANK d.d., Zagreb
 19. SLATINSKA BANKA d.d., Slatina
 20. ZAGREBAČKA BANKA d.d., Zagreb
 21. PBZ STAMBENA ŠTEDIONICA d.d., Zagreb
 22. RAIFFEISEN STAMBENA ŠTEDIONICA d.d., Zagreb
 23. WÜSTENROT STAMBENA ŠTEDIONICA d.d., Zagreb
 24. INTERNET MOBILE BANK d.d. Križevci - u likvidaciji
 25. INVESTICIJSKO-KOMERCIJALNA ŠTEDIONICA d.d. - u likvidaciji
 26. OBRTNIČKA ŠTEDNA BANKA d.d. - u prisilnoj likvidaciji
 27. PRIMORSKA BANKA d.d. - u likvidaciji
 28. ŠTEDBANKA d.d. - u likvidaciji