Članice SOD-a su sve kreditne institucije koje su od Hrvatske narodne banke (HNB) dobile odobrenje za rad i podružnice tih kreditnih institucija u drugoj državi članici.

Sukladno Zakonu o sustavu osiguranja depozita svaka kreditna institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je od Hrvatske narodne banke dobila odobrenje za rad i podružnice te kreditne institucije u drugoj državi članici obvezna je uključiti se u sustav osiguranja depozita u Republici Hrvatskoj.

Popis kreditnih institucija - članica Sustava Osiguranja Depozita:

 1. ADDIKO BANK d.d., Zagreb
 2. AGRAM BANKA d.d.,Zagreb
 3. BANKA KOVANICA d.d., Varaždin
 4. CROATIA BANKA d.d., Zagreb
 5. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Rijeka
 6. HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d., Zagreb
 7. IMEX BANKA d.d., Split
 8. ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d., Umag
 9. J&T BANKA d.d., Varaždin
 10. KARLOVAČKA BANKA d.d., Karlovac
 11. KENTBANK d.d., Zagreb
 12. OTP BANKA d.d., Split
 13. PARTNER BANKA d.d., Zagreb
 14. PODRAVSKA BANKA d.d., Koprivnica
 15. PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., Zagreb
 16. RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d., Zagreb
 17. SAMOBORSKA BANKA d.d., Samobor
 18. SLATINSKA BANKA d.d., Slatina
 19. ZAGREBAČKA BANKA d.d., Zagreb
 20. WÜSTENROT STAMBENA ŠTEDIONICA d.d., Zagreb