Iznos osiguranog depozita

  • 100.000,00 eura po deponentu po kreditnoj instituciji na dan nastupa osiguranog slučaja kreditne institucije
  • odnosno do uključivo ukupne razine do 130.000,00 eura, tri mjeseca nakon knjiženja iznosa ili tri mjeseca od trenutka kada takvi depoziti postanu pravno prenosivi, a odnose se na depozite: 
    • od prodaje nekretnine u kojoj je deponent imao prebivalište ili boravište
    • od transakcija vezanih uz događaje sklapanja braka, razvoda, umirovljenja, otpuštanja, invaliditeta, bolesti ili smrti ili
    • utemeljene na plaćanju naknade iz osiguranja ili odštete za žrtve kaznenih djela ili žrtve pravosudnih pogrešaka.

Povrat osiguranog depozita

  • Isplata depozita unutar 7 radnih dana

Pojedinačni osigurani iznos se izračunava na sljedeći način:

Ukupni depoziti po deponentu

+ obračunata kamata se dodaje (do dana nastupa osiguranog slučaja)

–  ukupne dospjele obveze deponenta prema kreditnoj instituciji

= neto potraživanje deponenta (depoziti će biti nadoknađeni u eurskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan nastupa osiguranog slučaja)