Savjetovanje s javnošću

Hrvatska agencija za osiguranje depozita provodi savjetovanje s javnošću o nacrtima propisa koji se odnose na područje rada Hrvatske agencije za osiguranje depozita temeljem Zakona o sustavu osiguranja depozita (NN 146/20).

Hrvatska agencija za osiguranje depozita u skladu s člankom 11. Zakona o pravu na pristup informacijama provodi savjetovanje s javnošću o nacrtima propisa koji se odnose na područje rada Hrvatske agencije za osiguranje depozita kako bi prikupila informacije o interesima, stajalištima i prijedlozima javnosti povezanima s tim nacrtima.

Nacrti propisa o kojima se provode savjetovanja objavljuju se u rubrici Otvorena savjetovanja. Nakon što se savjetovanje provede, očitovanje o primljenim primjedbama, odnosno izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću postaje dostupno u rubrici Zatvorena savjetovanja.

Otvorena savjetovanja

Zatvorena savjetovanja