U proteklih dvadeset godina Agencija je brzo i efikasno isplatila 134 tisuće deponenata u ukupnom iznosu od 5,4 milijarde kuna (716 mil.eura) za osigurane depozite 30 banaka i štedionica nad kojima je otvoren stečajni postupak.

Posljednji veći slučaj isplate osiguranih depozita odnosi se na deponente Banke splitsko-dalmatinske, kojima je isplaćeno 377 milijuna kuna (50 mil.eura) obeštećenja za osigurane depozite. Visoku razinu učinkovitosti Agencija je pokazala upravo u posljednja četiri osigurana slučaja, kada je započela s isplatom obeštećenja deponentima u roku 5 do 10 radnih dana od dana nastupa osiguranog slučaja kreditne institucije, iako je rok prema tada važećem Zakonu bio od 20 do 30 radnih dana. Samo u prva dva mjeseca Agencija je isplatila više od 80% osiguranih depozita i to na način da je deponentu nakon potpisa Zahtjeva odmah isplaćen čitav iznos obeštećenja.

Ukupna obaveza za isplatu deponenata od osnutka Agencije

Rb. KREDITNA INSTITUCIJA GODINA POKRETANJA STEČAJA OBEŠTEĆENJE UKUPAN BROJ 
DEPONENATA
Ukupno: 5.418.967.589 217.203
1 Vukovarska banka d.d. Vukovar 1998. 26.628.202 13.101
2 Građanska štedionica d.o.o. Zagreb 1998. 30.224.221 946
3 Ilirija banka d.d. Zagreb 1999. 36.944.134 1.780
4 Komercijalna banka d.d. Zagreb 1999. 67.821.200 8.958
5 Glumina banka d.d. Zagreb 1999. 1.356.788.906 24.002
6 Županjska banka d.d. Županja 1999. 599.833.146 42.688
7 Gradska banka d.d. Osijek 1999. 961.216.280 35.875
8 Neretvansko gospodarska banka d.d. Ploče 1999. 27.711.987 5.635
9 Invest štedionica d.o.o. Zagreb 1999. 13.818.361 201
10 Promdei banka d.d. Zagreb 1999. 8.451.297 207
11 Hrvatska gospodarska banka d.d. Zagreb 2000. 226.148.878 25.255
12 Agroobrtnička banka d.d. Zagreb 2000. 128.570.637 14.613
13 Trgovačko-turistička banka d.d. Split 2000. 21.738.890 1.419
14 Adria štedionica d.o.o. Zagreb 2000. 1.865.769 31
15 Dugi pogled štedionica d.o.o. Zagreb 2001. 8.327.636 99
16 Grošbanak štedionica d.o.o. Zagreb 2001. 12.752.583 320
17 Štedionica za razvoj i obnovu d.o.o Zagreb 2001. 87.806.595 4.624
18 Razvojna banka Dalmacija d.o.o. Split 2001. 3.301.761 97
19 Gold štedionica d.o.o Split 2001. 12.275.736 343
20 Mediteran štedionica d.o.o. Split 2001. 20.449.916 421
21 Alpe Jadran banka d.d. Split 2002. 28.238.789 1.846
22 Kaptol banka d.d. Zagreb 2002. 15.072.976 411
23 Slavonska štedionica d.d. Zagreb 2002. 19.037.597 304
24 Gospodarska štedionica d.d. Vrbovec 2003. 10.077.645 166
25 Međimurska štedionica d.d. Čakovec 2004. 160.527.492 4.366
26 Credo banka d.d. Split 2012. 471.330.855 12.958
27 Centar banka d.d. Zagreb 2013. 525.190.379 7.126
28 Nava banka d.d. Zagreb 2014. 157.310.615 1.197
29 Banka splitsko-dalmatinska d.d. Split 2016. 379.497.567 8.212
30 Tesla štednja banka d.d. Zagreb 2018. 7.540 2