Osigurani depoziti u kreditnim institucijama prema sektorskoj strukturi

Odnos osiguranih i neosiguranih depozita

31.12.2023.

Slika 1. odnos osiguranih i neosiguranih depozita

Izvor: Hrvatska agencija za osiguranje depozita

31.12.2022.

Slika 2. odnos osiguranih i neosiguranih depozita

Izvor: Hrvatska agencija za osiguranje depozita

31.12.2021.

Slika 3. odnos osiguranih i neosiguranih depozita

Izvor: Hrvatska agencija za osiguranje depozita

31.12.2020.

Slika 4. odnos osiguranih i neosiguranih depozita

Izvor: Hrvatska agencija za osiguranje depozita

31.12.2019.

Slika 5. odnos osiguranih i neosiguranih depozita

Izvor: Hrvatska agencija za osiguranje depozita

31.12.2018.

Slika 6. odnos osiguranih i neosiguranih depozita

Izvor: Hrvatska agencija za osiguranje depozita

31.12.2017.

Slika 7. odnos osiguranih i neosiguranih depozita

Izvor: Hrvatska agencija za osiguranje depozita

31.12.2016.

Slika 8. odnos osiguranih i neosiguranih depozita

Izvor: Hrvatska agencija za osiguranje depozita

31.12.2015.

Slika 9. odnos osiguranih i neosiguranih depozita

Izvor: Hrvatska agencija za osiguranje depozita

31.12.2014.

Slika 10. odnos osiguranih i neosiguranih depozita

Izvor: Hrvatska agencija za osiguranje depozita

31.12.2013.

Slika 11. odnos osiguranih i neosiguranih depozita

Izvor: Hrvatska agencija za osiguranje depozita