Osigurani depoziti u kreditnim institucijama prema sektorskoj strukturi

Udio osiguranih depozita u ukupnim depozitima

31.12.2013.

Slika 1. udio osiguranih depozita u ukupnim depozitima

Izvor: Hrvatska agencija za osiguranje depozita

31.12.2014.

Slika 2. udio osiguranih depozita u ukupnim depozitima

Izvor: Hrvatska agencija za osiguranje depozita

31.12.2015.

Slika 3. udio osiguranih depozita u ukupnim depozitima

Izvor: Hrvatska agencija za osiguranje depozita

31.12.2016.

Slika 4. udio osiguranih depozita u ukupnim depozitima

Izvor: Hrvatska agencija za osiguranje depozita

31.12.2017.

Slika 5. udio osiguranih depozita u ukupnim depozitima

Izvor: Hrvatska agencija za osiguranje depozita

31.12.2018.

Slika 6. udio osiguranih depozita u ukupnim depozitima

Izvor: Hrvatska agencija za osiguranje depozita

31.12.2019.

Slika 7. udio osiguranih depozita u ukupnim depozitima

Izvor: Hrvatska agencija za osiguranje depozita

31.12.2020.

Slika 8. udio osiguranih depozita u ukupnim depozitima

Izvor: Hrvatska agencija za osiguranje depozita