Sustav osiguranja depozita uključuje:

 • Depozite fizičkih osoba
 • Depozite trgovačkih društava
 • Depozite neprofitnih institucija
 • Depozite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čiji je proračun za prethodnu godinu iznosio najviše 3.750.000,00 kuna (500.000,00 eura)

Pokrivene vrste depozita:

 • Sredstva na tekućim računima, žiroračunima, poslovnim računima i deviznim računima
 • Kunska i devizna štednja po viđenju
 • Oročeni kunski i devizni štedni ulozi

Iznos osiguranog depozita

 • 100.000 eura po deponentu po kreditnoj instituciji u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan nastupa osiguranog slučaja kreditne institucije
 • odnosno do uključivo ukupne razine do 130.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke, tri mjeseca nakon knjiženja iznosa ili tri mjeseca od trenutka kada takvi depoziti postanu pravno prenosivi, a odnose se na depozite:
  • od prodaje nekretnine u kojoj je deponent imao prebivalište ili boravište
  • od transakcija vezanih uz događaje sklapanja braka, razvoda, umirovljenja, otpuštanja, invaliditeta, bolesti ili smrti ili
  • utemeljene na plaćanju naknade iz osiguranja ili odštete za žrtve kaznenih djela ili žrtve pravosudnih pogrešaka.