Sustav osiguranja depozita uključuje:

  • Depozite fizičkih osoba
  • Depozite trgovačkih društava
  • Depozite neprofitnih institucija
  • Depozite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čiji je proračun za prethodnu godinu iznosio najviše 3.750.000,00 kuna

Pokrivene vrste depozita:

  • Sredstva na tekućim računima, žiroračunima, poslovnim računima i deviznim računima
  • Kunska i devizna štednja po viđenju
  • Oročeni kunski i devizni štedni ulozi

Iznos osiguranog depozita

  • 100.000 eura po deponentu po kreditnoj instituciji u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan nastupa osiguranog slučaja kreditne institucije