Izjava o pristupačnosti

Hrvatska agencija za osiguranje depozita (nadalje: HAOD) nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Hrvatska agencija za osiguranje depozita koje se nalazi na adresi www.dab.hr.

 

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište www.dab.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

 

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

Slike na mrežnim stranicama nemaju prikladan opis
Poveznice nisu istaknute pa korisnik odmah ne prepoznaje da je riječ o poveznicama
Poveznice nemaju prikladni opis
Kontakt obrazac nema odgovarajući opis pristupačan osobama koji koriste čitače ekrana
Dio postavljenih dokumenata nije dostupan u strojno čitljivom obliku
HAOD radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti. 
 

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 23.09.2020.godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene HAOD-a.

Izjava je zadnji put preispitana 23.09.2020.godine. HAOD će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta HAOD korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: dab@dab.hr .

 

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.