Obavijest deponentima INTERNET MOBILE BANK d.d. u likvidaciji o nastupu osiguranog slučaja

Obavještavamo deponente INTERNET MOBILE BANK d.d. u likvidaciji da je dana 15.02.2022.g. Trgovački sud u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu, je donio Rješenje o otvaranju postupka prisilne likvidacije nad Internet mobile bank d.d. u likvidaciji (u daljnjem tekstu: Banka).

Hrvatska agencija za osiguranje depozita (u daljnjem tekstu: Agencija) će, u zakonskom roku od 10 radnih dana (što znači najkasnije do 01.03.2022. godine), a na temelju podataka koje će joj dostaviti Banka, izvršiti obračun pojedinačnih obeštećenja i započeti s isplatom osiguranih depozita deponentima Banke.