Obavijest INTERNET MOBILE BANK d.d. u likvidaciji

Hrvatska agencija za osiguranje depozita obavijestila je dana 17.02.2022.g. na internetskoj stranici deponente Internet mobile bank d.d. u likvidaciji o nastupu osiguranog slučaja.

Temeljem dostavljenih podataka Banke Agencija je utvrdila da ne postoje osigurani depoziti, pa slijedom toga neće objaviti Poziv deponentima na podnošenje zahtjeva za isplatu obeštećenja.

Upite za dodatne informacije možete uputiti:

- na telefon broj 01 48 63 162

- elektroničkom poštom na adresu: haod@haod.hr