Obavještavaju se deponenti OBRTNIČKE ŠTEDNE BANKE d.d. da svoje pravo na isplatu neisplaćenih depozita mogu ostvariti pristupom u poslovnicu HPB-a u Jurišićevoj ulici br.1 u Zagrebu

Dana 22.12.2010. Hrvatska narodna banka (dalje: HNB) oduzela je odobrenje za rad OBRTNIČKOJ ŠTEDNOJ BANCI d.d. (dalje: OŠB d.d.) slijedom čega je pokrenut postupak prisilne likvidacije OŠB d.d.

U svrhu okončanja postupka prisilne likvidacije HAOD je Ugovorom o prijenosu depozita sklopljenim dana 08.10.2021.godine preuzeo obvezu isplate neisplaćenih depozita deponentima OŠB d.d. u prisilnoj likvidaciji.

Temeljem Odluke skupštine društva o prestanku društva od dana 10.12.2021.godine, postupak prisilne likvidacije OŠB d.d. je okončan.

Svoje pravo isplate depozita, deponenti OŠB d.d. mogu ostvariti u razdoblju od pet (5) godina od brisanja OŠB d.d. u prisilnoj likvidaciji iz sudskog registra.

Nakon proteka roka od (pet) 5 godina od brisanja OŠB d.d. iz sudskog registra HAOD će neisplaćene iznose depozita raspodijeliti dioničarima OŠB d.d. u prisilnoj likvidaciji prema Popisu dioničara iz Registra dionica koju vodi SKDD.