Odluka Uprave DABa o provođenju postupka sanacije nad JABA-o

Temeljem Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava, Uprava Agencije je na sjednici održanoj dana 27.12.2016 godine donijela Odluku o provođenju postupka sanacije primjenom instrumenata koji su predviđeni shemom sanacije reg. br. SA 46066 odobrenoj od strane Europske Komisije dana 06.10.2016. godine.