Potpisan Memorandum o razumijevanju i bilateralnoj suradnji između Hrvatske i Litve

S jasnim ciljem promicanja suradnje i otvaranja novih područja u unapređenju sustava osiguranja depozita, Marija Hrebac, direktorica Hrvatske agencije za osiguranje depozita i Aurelija Mažintienė, direktorica IDF- Indeliu ir investiciju draudimus, Litva, 27. ožujka 2023. godine potpisale su Memorandum o razumijevanju i bilateralnoj suradnji kojim će temeljem najboljih znanja i stručnih iskustava u nadolazećem razdoblju osigurati još kvalitetniji rad obje institucije te zajedno raditi na daljnjem unapređenju europskog sustava osiguranja depozita. Navedeno je posebno značajno jer je ova suradnja inicirana i radi zaštite Revolut klijenata iz Hrvatske,  a koji kao što je poznato nisu obuhvaćeni hrvatskim sustavom osiguranja depozita, već Litvanskim koji je pod nadzorom središnje banke Litve koja je dio ECB-a.

Aurelija Mažintienė, direktorica IDF- Indeliu ir investiciju draudimus Litva prilikom potpisivanja Memoranduma je istakla: “Potpisivanje ovog dokumenta vrlo je važno za daljnju suradnju dviju zemalja u području osiguranja depozita. Posebno u vrijeme velikih promjena u financijskom sektoru, kada kreditne institucije pružaju financijske usluge diljem Europske unije bez osnivanja podružnica, pouzdana zaštita štediša od posebne je važnosti. Memorandum o razumijevanju potpisan između hrvatskog i litavskog sustava osiguranja depozita ne samo da osigurava odgovarajuću zaštitu štediša, već pridonosi i stabilnosti financijskih tržišta. Ovim Memorandumom također se jača bliska suradnja dviju država u slučaju nastanka osiguranog slučaja kreditne institucije koja posluje u regiji EU. Isplata naknada iz osiguranja tada bi se organizirala sukladno EU Direktivi i nacionalnom zakonodavstvu, a komunikacija sa štedišama u slučaju insolventnosti kreditne institucije odvijala bi se na općeprihvaćenim međunarodnim jezicima, uključujući engleski. Nastojali bismo pružiti osnovne informacije o procesu osiguranja odštetnih zahtjeva na što više jezika EU-a. Za širenje informacija mogla bi se koristiti i platforma članica EFDI-ja (Europski forum osiguravatelja depozita), koja uključuje litavski i hrvatski SOD. Sporazumi o suradnji institucija za osiguranje depozita važna su sastavnica jačanja financijskih tržišta, posebno u kontekstu povećanja prekograničnih bankovnih transakcija i aktivnosti”.

Marija Hrebac, direktorica Hrvatske agencije za osiguranje depozita je naglasila: "Litvanski sustav osiguranja depozita pruža istu razinu zaštite deponenata i njihovih depozita kao i hrvatski te jednako kao i ostali europski sustavi. S obzirom na "relativno novog" pružatelja financijskih usluga u Hrvatskoj, Revolut, potpisivanje ovog Memoranduma nastavak je naših nastojanja da sustavima osiguranja obuhvatimo što veći opseg deponenata tj. sudionika na financijskom tržištu u RH. Iako klijenti Revoluta nisu u domeni HAODa, oni jesu osigurani Litvanskim sustavom osiguranja depozita i to u istim iznosima i pod istim uvjetima kao što HAOD štiti deponente u hrvatskim bankama. Nakon potpisanog Memoranduma s Italijom, potpisivanje sporazuma s Litvom nastavak je jačanja našeg sustava osiguranja depozita.  U vrijeme kad na financijskom tržištu svjedočimo različitim scenarijima, kvalitetan sustav osiguranja depozita kako u Europskoj uniji, tako i u Hrvatskoj, dodatno dobiva na važnosti. Mi u Hrvatskoj možemo biti itekako zadovoljni jer je sustav koji imamo stabilan i siguran, a što smo potvrdili kroz dosadašnju praksu i znanja koja sa zadovoljstvom dijelimo s ostatkom Europe.“

Podsjetimo, u slučaju nastanka poteškoća u poslovanju bilo koje kreditne institucije, svi osigurani depoziti u Republici Hrvatskoj zaštićeni su kroz Jedinstveni sanacijski mehanizam (SRM) Europske unije, kojeg je Republika Hrvatska članica od 2020. godine i Sustav Osiguranja Depozita (SOD) kojim upravlja Hrvatska agencija za osiguranje depozita. Oba mehanizma imaju za cilj zaštitu financijske stabilnosti cjelokupnog sustava uz istovremenu zaštitu deponenata  te omogućavanje neometanog pristupa osiguranih deponenata svojim depozitima i bankarskim uslugama. Jedinstveni sanacijski mehanizam raspolaže s gotovo 66 milijardi eura raspoloživih sredstava u jedinstvenom sanacijskom fondu, a što je dvostruko više od svih osiguranih depozita u svim kreditnim institucijama u RH. S druge strane, Sustav osiguranja depozita raspolaže s nešto više od 2,5 % iznosa ukupno osiguranih depozita, a što je više od ukupnih isplata osiguranih depozita u svih 30 propalih banaka u RH od 1998. godine do danas. Sustav osiguranja depozita je stabilan i dobro kapitaliziran te štiti sve osigurane depozite fizičkih i pravnih osoba do iznosa od 100.000 EUR-a, odnosno u istom iznosu kao i u svim ostalim članicama EU“.