EFDI2015

 

State Agenvy for Deposit Insurance and Bank Resolution

Državna Agencija za osiguranje depozita i sanaciju Banaka (DAB) bila je domaćin velike međunarodne konferencije Europskog Foruma Osiguravatelja Depozita (EFDI) pod nazivom: ''Sailing toward financial stability''.

http://www.dab.hr/events

More links