DAB otvorio sanacijski postupak nad JABA-om

Otvoren sanacijski postupak nad Jadranskom bankom d.d., Šibenik, upravljanje preuzima Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

  • Imenovana Sanacijska Uprava
  • Banka nastavlja s redovnim poslovanjem

Temeljem Odluke Savjeta Hrvatske narodne banke od 02. listopada 2015. o podnošenju prijedloga za otvaranje postupka sanacije nad Jadranskom bankom d.d., Šibenik, zaprimljenog 06. listopada 2015. godine,  Uprava Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka je na 123. sjednici, održanoj 08. listopada 2015. godine, donijela Odluku o prihvaćanju Prijedloga i otvaranju postupka sanacije nad Jadranskom bankom d.d., Šibenik.

Hrvatska narodna banka nesporno je utvrdila postojanje razloga i ispunjenje uvjeta za sanaciju Jadranske banke d.d., Šibenik te podnijela prijedlog o otvaranju postupka sanacije Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka.

U Sanacijskom planu Jadranske banke d.d., Šibenik, usvojenom  11. lipnja 2015. g. od strane Savjeta Hrvatske narodne banke, HNB je nesporno utvrdila kako je sanacija Jadranske banke d.d. nužna u javnom interesu i to po osnovi dva cilja sanacije: 1. očuvanja ključnih funkcija Banke, u prvom redu radi osiguravanja dostupnosti kreditiranja te platnih usluga građanima i gospodarskim subjektima u Šibensko-kninskoj županiji  te 2. zaštite javnih sredstava.

Odlukom Uprave Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka,  otvara se postupak sanacije nad Jadranskom bankom d.d., Šibenik sa danom 09. listopada 2015.

Danom donošenja Odluke o otvaranju sanacije prestaju sve ovlasti dotadašnjih članova uprave, nadzornog odbora Jadranske banke te ovlasti glavne skupštine.

Odlukom o otvaranju postupka sanacije DAB je imenovao Sanacijsku upravu i pomoćnika Sanacijske uprave Jadranske banke d.d., Šibenik u sastavu:

  1. Ivan Tomljenović, predsjednik Sanacijske uprave   
  2. Ksenija Šrajer, članica Sanacijske uprave
  3. Hrvoje Marić, pomoćnik Sanacijske uprave

Ovlasti nadzornog odbora i glavne skupštine Jadranske banke d.d., Šibenik u sanaciji izvršava Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka sukladno čl. 49. St. 2. Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava.

Unatoč neispunjavanju regulatornih zahtjeva Jadranka banka ima jako dobru i stabilnu razinu likvidnosti. Otvaranjem sanacije ne dolazi do nikakvih drugih promjena osim upravljačkih te  Jadranska banka nastavlja sa svojim redovnim poslovanjem.  Sanacijska uprava i DAB će poduzeti sve potrebne radnje i osigurati sva potrebna sredstva kako bi omogućili uspješno provođenje sanacijskog postupka kako je to propisano Zakonom o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava.

Odluka je objavljenja na mrežnim stranicama Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka  09. listopada 2015. godine, a za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.

Marija Hrebac, direktorica DAB-a
marija.hrebac@dab.hr
kontakt: 099 2772 044