EFDI2015

 

Državna Agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju Banaka (DAB) bila je domaćin velike međunarodne konferencije Europskog Foruma Osiguravatelja Depozita (EFDI) pod nazivom: ''Sailing toward financial stability''.

 

Vezane poveznice