Informacija za kreditne institucije

Dana 24.srpnja 2015.g objavljen je novi Zakon o osiguranju depozita u Narodnim novinama broj  82/15, a koji je usklađen sa Direktivom EU 2014/49/EU, koja regulira područje osiguranja depozita.

Najznačajnije promjene koje donosi novi Zakon odnose se na proširenje opsega osiguranja i to na:

  • depozite srednjih i velikih poduzetnika (trgovačkih društava) i
  • depozite tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čiji godišnji proračun za prethodnu godinu iznosi najviše 3,75 milijuna kuna.

Sukladno Zakonu rok za izmjenu i donošenje pravilnika, odluka i uputa kojima se detaljnije određuje način provedbe Zakona je 180 dana od dana stupanja Zakona na snagu.

Do donošenja novih provedbenih akata sve kreditne institucije trebaju nastaviti postupati u skladu sa postojećim pravilnicima, uputama i odlukama.