Obavijest deponentima Banke-splitsko dalmatinske d.d. Split o nastupu osiguranog slučaja

Obavještavamo deponente BANKE SPLITSKO-DALMATINSKE D.D. SPLIT da je Hrvatska narodna banka dana 25. svibnja 2016. godine donijela Rješenje o nedostupnosti depozita u Banci splitsko-dalmatinskoj d.d. Split (u daljnjem tekstu: Banka).

Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (u daljnjem tekstu: Agencija) će, u zakonskom roku od 20 radnih dana (što znači najkasnije do 24.6.2016. godine), a na temelju podataka koje će joj dostaviti Banka, izvršiti obračun pojedinačnih obeštećenja i započeti s isplatom osiguranih depozita deponentima Banke.