Obavijest deponentima Nava banke d.d. Zagreb u stečaju

Obavijest deponentima Nava banke d.d. Zagreb u stečaju

Sukladno članku 6. stavku 6. Zakona o osiguranju depozita (N.N. br. 177/04, 119/08, 153/09 i 80/13), deponenti-vjerovnici NAVA banke su dužni podnijeti Agenciji uredan i potpun pisani Zahtjev za obeštećenjem u roku od dvanaest mjeseci od Poziva.

Agencija je 28. srpnja 2014. godine uputila Poziv za podnošenje Zahtjeva za isplatu obeštećenja te dana 28. srpnja 2015. godine deponenti NAVA banke koji nisu podnijeli Zahtjev izgubili su pravo na obeštećenje, osim ako dokažu da ne odgovaraju za propuštanje roka.