Obavijest o produljenju roka za dostavu iskaza interesa za kupoprodaju 100% dionica Croatia banke d.d.

Obavijest o produljenju roka za dostavu iskaza interesa za kupoprodaju 100% dionica Croatia banke d.d.

Vezano za Poziv za iskaz interesa za kupoprodaju 100% dionica Croatia banke d.d. koji je Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka objavila na dan 6. srpnja 2020., rok za dostavu iskaza interesa za kupoprodaju 100% dionica Croatia banke d.d. produljuje se do 4. rujna 2020. u 24:00 sati (CET). Sadržaj Poziva za iskaz interesa za kupoprodaju 100% dionica Croatia banke d.d. objavljen na dan 6. srpnja 2020. u preostalom dijelu ostaje neizmijenjen. Pozivaju se zainteresirani ulagatelji da Iskaz interesa dostave na e-mail adresu: povjerenstvo.croba@dab.hr