Odluka HNB-a o podnošenju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka na Trgovačkom sudu u Splitu nad Bankom splitsko-dalmatinskom d.d. Split

Nastavno na Odluku HNB-a o podnošenju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka nad Bankom splitsko-dalmatinskom d.d. Split od 24.5.2016.godine, Državna Agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka ovime obavještava deponente Banke da će, odmah po donošenju Rješenja HNB-a o nedostupnosti depozita ili Rješenja Trgovačkog suda o otvaranju stečajnog postupka (ovisno koje rješenje bude doneseno ranije), započeti s obračunom te isplatom osiguranih depozita.

Zakonski rok za početak isplate osiguranih depozita je 20 radnih dana od dana donošenja bilo kojeg od gore navedenih rješenja.

Agencija raspolaže sa svim potrebnim sredstvima za pravodobno i potpuno namirenje svih osiguranih deponenata Banke splitsko-dalmatinske.