Obavijest deponentima Centar banke d.d. Zagreb u stečaju

Obavijest deponentima Centar banke d.d. Zagreb u stečaju

Sukladno članku 6. stavku (6) Zakona o osiguranju depozita (N.N. broj 177/04, 119/08, 153/09 i 80/13), deponenti - vjerovnici Centar banke su dužni podnijeti Agenciji uredan i potpun pisani Zahtjev za obeštećenjem u roku od dvanaest mjeseci od Poziva.

Agencija je 18. rujna 2013. godine uputila Poziv za podnošenje Zahtjeva za isplatu obeštećenja te dana 19. rujna 2014. godine deponenti Centar banke koji nisu podnijeli Zahtjev izgubili su pravo na obeštećenje, osim ako dokažu da ne odgovaraju za propuštanje roka.