Priopćenje o ponovnom re-izboru Marije Hrebac u Board direktora i za potpredsjednicu Asocijacije

Priopćenje o ponovnom re-izboru Marije Hrebac u Board direktora i za potpredsjednicu Asocijacije

Na glavnoj skupštini EFDI-a, Marija Hrebac, direktorica Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, ponovno je izabrana u upravljački odbor i za potpredsjednicu Asocijacije. Odabrana je od svih članova u Board na novi mandat od tri  godine.

EFDI trenutno ima 68 institucija članova (sheme osiguranja depozita i sheme kompenzacije ulaganja) iz 47 zemalja koje se nalaze u Europi ili u državi članici Vijeća Europe.

Vezane poveznice