Instrumenti sanacije

Sanacijsko tijelo će prilikom procjene mogućnosti sanacije, odabira instrumenata sanacije i izvršavanju ovlasti za sanaciju uzeti u obzir sve ciljeve sanacije, pri čemu su svi ciljevi sanacije jednako važni.

  1. Instrument prodaje
  2. Instrument prijelazne institucije
  3. Instrument odvajanja imovine
  4. Instrument unutarnje sanacije

Instrumentom prodaje omogućuje se da se bez suglasnosti dioničara provodi prodaja (kupcu ili kupcima) imovine, prava ili obveze institucije u sanaciji (djelomično ili u cijelosti) odnosno prodaja dionica ili drugih vlasničkih instrumenata institucije u sanacije.

Instrumentom prijelazne institucije osigurava se kontinuitet poslovanja propadajuće institucije te se takva institucija vraća na tržište čim se za to stvore potrebni uvjeti.

Instrumentom odvijanja imovine omogućuje se prijenos imovine, prava ili obveza institucije u sanaciji na nositelja upravljanja imovinom koji je u djelomičnom ili potpunom vlasništvu DAB-a. Instrument odvajanja imovine primjenjuje se samo u kombinaciji drugim instrumentom sanacije.

Instrument unutarnje sanacije primjenjuje se na sve obveze institucije, osim onih koje su isključene sukladno odredbama Zakona. Navedenim instrumentom se osigurava da dioničari i vjerovnici propadajuće institucije prvi snose gubitke te da preuzmu odgovarajući dio troškova koji proizlaze iz propasti institucije. Uvođenjem navedenog instrumenta, potiče se dioničare i vjerovnike institucije da intenzivnije prate poslovanje institucije.