Generalna skupština EFDI za 2019.godinu i godišnja međunarodna konferencija „Osiguranje depozita u Europi – ponovno iscrtavanje karte“
30.9.2019.

Generalna skupština EFDI za 2019.godinu i godišnja međunarodna konferencija „Osiguranje depozita u Europi – ponovno iscrtavanje karte“

Predstavnice Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, direktorica Agencije Marija Hrebac i koordinatorica podrške poslovanju Ana Marija Maksić sudjelovale su na Generalnoj skupštini EFDI za 2019.godinu i godišnjoj međunarodnoj konferenciji pod nazivom "Osiguranje depozita u Europi - ponovno iscrtavanje karte" održanoj u razdoblju od 25. do 28.09.2019.godine u Sarajevu u organizaciji Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine.

Generalna skupština EFDI za 2019.godinu i godišnja međunarodna konferencija „Osiguranje depozita u Europi – ponovno iscrtavanje karte“
1234567